Yritys

Olemme elämisen tilaratkaisujen asiantuntija

Laadimme uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa käyttäjälähtöisiä optimoituja ratkaisuja, joilla voimme tehostaa tilan toimintoja ja sujuvoittaa käyttäjän arkea.

Kehitämme jatkuvasti uusia toimintamalleja ja konsepteja, joilla voimme varmistaa korkean laadun ja samalla kehittää rakennusalaa.  

Olemme osa laajaa kumppaneiden, investoreiden ja rakennuttajien ketjua, jossa kaikilla toimijoilla on yhteinen arvomaailma.

Tutustu esitteeseemme ja toimistoomme!

Olemme kehityksen etulinjassa – digitaaliset ratkaisumme helpottavat asiakkaan arkea ja nopeuttavat projektien läpivientiä

Teknologia ei ole meille itseisarvo. Käytettävien välineiden ja ratkaisujen tulee tukea toimintamalleja ja olennaiseen keskittymistä sekä auttaa hankkeen kokonaiskuvan hallitsemisessa.

 

Visuaalinen suunnittelu – Herätämme kohteet eloon ja koettaviksi nopeasti jo idea- tai luonnossuunnitteluvaiheessa, jolloin lopputulos ei jää vain mielikuvien varaan. Visuaalisella suunnittelulla siirrymme näkemisestä kokemiseen ja varmistamme, että lopputuloksesta tulee halutunlainen.

 

Visuaalinen työpajatyöskentely  Hyödynnämme luonnossuunnittelussa visuaalista työpajatyöskentelyä, jossa reaaliaikaisella renderoinnilla malliin tehtävät muutokset päivittyvät automaattisesti ja viiveettä visuaaliseen muotoon.

 

Tiedonhallinta – Käytämme rakennushankkeiden hallintaan vuorovaikutuksen mahdollistavaa pilvipohjaista BIM 360 Docs -projektipankkia, jossa kaikki hanketieto on turvallisesti yhdessä paikassa ja saatavilla reaaliaikaisesti.

Suunnitelmien kommentointi tapahtuu pilvipalvelu BIM 360 Docsissa, jolloin vältytään pitkiltä ja vaikeaselkoisilta sähköpostiketjuilta.

 

Moderni kommunikointi – Tuomme videoneuvottelulaitteet työmaalle. Kaikki asianosaiset voivat osallistua työmaakokouksiin fyysisestä sijainnista riippumatta, jolloin ihmisten sijaan tieto kulkee ja projekti etenee.

 

SARA-app – Helppokäyttöinen mobiililaitteilla toimiva sovelluksemme sujuvoittaa työmaavalvontaa, kun valvontaraportin voi tehdä ja lähettää kuvineen suoraan työmaalta kaikille asianosaisille. Viiveetön tiedonkulku nopeuttaa korjausten tekemistä ja projektin etenemistä.

 

Digivalvonta  Käytämme työmaavalvonnan lisätyökaluina 360°-kameroita ja droneja. Kuvien ja -videoiden avulla tilaaja saa kattaavan yleiskuvan työmaasta, voi seurata muutoksia ja sisätilojen töiden etenemistä.

 

Ota yhteyttä! Laaditaan teille parhaat elämisen tilaratkaisut

Timo Kamppuri

LI

Toimitusjohtaja

050 433 6035

timo.kamppuri@sararakennuttaja.fi